Abonament zawiera

  • odbiór zgodnie z wymogami Ustawy o Odpadach

  • utylizacja umówionej ilości odpadów w miesiącu w cenie abonamentu

  • prowadzenie ewidencji gospodarką odpadami

Dodatkowo

  • oferujemy czerwone worki z grubej nieprzeźroczystej folii

  • pojemniki posiadające atest PZH do gromadzenia i utylizacji zużytych igieł i innego sprzętu jednorazowego użytku

Szczegółowe warianty dotyczące odbioru odpadów i ceny będą uzgadniane bezpośrednio z przedstawicielem firmy.

Kontakt:
Andrzej Banasiuk
tel. 502 320 250