Z naszych usług korzystają:
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety weterynaryjne
 • gabinety kosmetyczne
 • laboratoria analityczne
 • szkolne gabinety
 • apteki
 • firmy prowadzące badania kliniczne

i inne podmioty gospodarcze wytwarzające odpady niebezpieczne.

Zapewniamy:
 • własny specjalistyczny transport przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych, spełniający wymogi ADR
 • przeszkolony personel, posiadający uprawnienia ADR do gospodarowania materiałami niebezpiecznymi
 • specjalistyczne pojemniki i worki na odpady spełniające wszelkie wymagania sanitarne
 • prowadzenie pełnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą ustawą dot. wytwarzania odpadów
 • umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania biznesowe
 • terminowość i profesjonalizm
Abonament zawiera
 • odbiór zgodnie z wymogami Ustawy o Odpadach

 • utylizacja umówionej ilości odpadów w miesiącu w cenie abonamentu

 • prowadzenie ewidencji gospodarką odpadami

Dodatkowo:
 • oferujemy czerwone worki z grubej nieprzeźroczystej folii

 • pojemniki posiadające atest PZH do gromadzenia i utylizacji zużytych igieł i innego sprzętu jednorazowego użytku

Szczegółowe warianty dotyczące odbioru odpadów i ceny będą uzgadniane bezpośrednio z przedstawicielem firmy.

Kontakt:
Andrzej Banasiuk
tel. 502 320 250

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Zapraszamy do kontaktu