Najważniejsze akty prawne regulujące działalność w zakresie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.

– Pobierz plik

Katalog odpadów

– Pobierz plik

Rozporządzenie w sprawie Postępowania z odpadami medycznymi

– Pobierz plik

Informacja prawna dot. Rozporządzenia ws. Postępowania z odpadami medycznymi

– Pobierz plik
Kilka istotnych zmian, jakie narzuca Rozporządzenie to:

  • wymóg oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych o datę i godzinę otwarcia (tj. rozpoczęcia użytkowania), godzinę zamknięcia oraz o nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
  • w zakresie opisu worków i pojemników zrezygnowano z podawania siedziby wytwórcy odpadów medycznych na rzecz numeru REGON i numeru w księdze rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • wymóg umieszczania worków jednorazowego użycia na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem,
  • określono czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin,
  • wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz.

W ramach świadczonych usług EKO-MED Siedlce gwarantuje spełnienie wszystkich powyższych wymogów narzuconych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Jeśli mają Państwo więcej pytań

Zapraszamy do kontaktu